Blog bericht

Our featured Post
Ondersteuning Praktijkmanagement Huisartsenpraktijk, is het nodig?
Posted by:Dave Willemse, december - 06 - 2017

'Ik wil me graag met mijn vak van huisarts bezighouden'

 

Waarom ondersteuning van praktijkmanagement?

De meeste huisartsen hebben het druk met hun patiënten. De praktijkhoudende huisartsen zijn ook nog eigenaar van hun praktijk. Daarmee zijn ze naast huisarts ook nog ondernemer, werkgever, manager, inkoper, boekhouder, onderhandelaar. Allemaal rollen waar ze niet om hebben gevraagd.

Nu meer en meer de zorg vanuit 2e lijn naar de 1e lijn wordt verplaatst zal de werkdruk niet minder worden. Daarom is het uitbesteden van (een deel) van het management van de praktijk zeker te overwegen.

Puntsgewijs:
~ ‘Ik wil me met mijn vak bezighouden’

~ Administratieve last is en blijft hoog

~ Het mee-organiseren van de praktijk

~ Ondersteuning NHG Accreditatie of andere kwaliteitstrajecten.

~ Ik wil innoveren’, zoals 1,5 lijnszorg

 

Welke aandachtsgebieden heeft praktijkmanagement?

1.Organisatie

2.Kwaliteit

3.Personeel

4.Financieel

 

Organisatie verder uitgewerkt

~ Invulling externe samenwerking

~ Contractbeheer

~ ICT, bijv. ontwikkeling van de website, het online visitekaartje van de praktijk. De website moet actueel en vindbaar blijven.

~ Roosterplanning, hoe meer mensen (parttime) werkzaam zijn in de praktijk hoe meer afstemming er met elkaar moet plaatsvinden. Zeker ook om te weten wanneer wie aanwezig is.

~ Onderhoud Contacten

~ Beleidsplan, ontwikkeling van het beleid, de richting waar de praktijk uitgaat is belangrijk voor iedereen in de praktijk. Een helder beleid geeft focus aan de richting.

 

Kwaliteit in detail

~ Projecten, bijv. NHG accreditatie

~ M&I aanvragen

~ Informatieverstrekking: bijv. patiënten, klachtenregeling, relaties.

 

Personeel verder uitgewerkt

~ Operationeel, bijv. beoordelingsgesprekken

~ In- en Uitstroom, bijv. sollicitaties voor een nieuwe assistente. Past ze wel binnen het team. Wat zijn de belangrijkste competenties die wij van zo iemand vragen?

 

Financieel

~ Boekhouding

~ Declaratie, goede declaraties worden zonder vragen uitbetaald.

~ Financiële overzichten, bijv. opstellen jaarverslag. Hoe staan we er financieel voor?

~ Overleg accountant

 

Welke ondersteuning dan?

Elke praktijk is uniek. Als praktijk houdende huisarts heeft u de keuze een aantal onderwerpen uit te besteden. Waar denkt u aan? Vul de enquête hier in.

 

Hoe kijken Zorgverzekeringen tegen Praktijkmanagement aan?

De meeste ZV’n vinden praktijkmanagement essentieel voor kwaliteit en professionalisering van praktijken. Hieronder de ZV’n die de kosten vergoeden:

~ CZ, download hier de voorwaarden

~ Menzis, download hier de bijlage

~ Zilveren Kruis, De Friesland, ENO, VGZ

 

Wat kan Kairos Consulting voor u betekenen?

KC ondersteunt huisartsen en huisartsenpraktijken. We volgen actief de ontwikkelingen in de eerste lijnszorg.

We kunnen het praktijkmanagement voor u (deels) uit handen nemen. En onderdeel worden van uw team.

Wilt u meer weten neem dan contact op

Stuur een email naar
Dave Willemse

d.willemse@kairos-consulting.nl

  • Share :

Dave Willemse

Reacties We horen graag uw mening