Uw organisatie upgraden naar de standaard die de eigen beroepsgroep heeft vastgesteld. Het Nederlandse Huisartsen Genootschap heeft daarvoor de accreditatie in het leven geroepen. Meer dan 60 % van de huisartsen in NL gingen u voor. KC zorgt ervoor dat uw praktijk ook deze bevestiging krijgt dat de organisatie rondom de geleverde zorg aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Kairos Consulting neemt u mee op de route naar uw verbeterde organisatie. De huidige werkwijze is het uitgangspunt om uiteindelijk uit te komen bij het verlenen van predicaat door NHG van een geaccrediteerde praktijk. De ervaring leert dat het de mensen in de organisatie moeite om het geleerde te blijven doen. KC helpt bij het borgen van de verandering. Dat is belangrijk om op het bereikte kwaliteitsniveau te blijven presteren.