Stoppen | Opvolging van een praktijkhoudende huisarts

Op een gegeven moment begint het bij je als praktijk houdende huisarts te “knagen”. “Het hoeft voor mij allemaal niet meer zo”. “Laat ik eens een dagje minder werken”.  “Weer de onderhandelingen met de preferente zorgverzekeraar.” “Ik ga de ANW-diensten maar eens afkopen”. Allemaal gedachten die leiden tot een bepaald gevoel.

Een gevoel wat klein begint maar steeds groter wordt. Je begint te denken aan stoppen. Belangrijk is als eerste dit met je eigen levenspartner te bespreken en zo te achterhalen hoe deze daar tegenaan kijkt. Uiteindelijk is het goed om samen te besluiten dat je gaat stoppen.

“Ik ga die ANW diensten maar eens afkopen, ik word daar te oud voor”

Wanneer het besluit is genomen is het goed om dat aan je maat kenbaar te maken. Het is fijn om de periode tussen dit besluit en gesprek en de daadwerkelijke stopdatum minimaal een jaar maar liefst langer te hebben.

Ik heb een aantal stoppers begeleid na hun grote en belangrijke beslissing, om uiteindelijk uit te komen tot een goede praktijkoverdracht naar de opvolger. Om alvast een idee te geven hieronder een aantal punten die komen kijken in het proces van stoppen als praktijkhouder en het overdragen aan de opvolger.

  1. Het vinden van een geschikte praktijkopvolger die de praktijk wil overnemen en de patiëntenzorg kan garanderen.
  2. Opvolgingsplanning: Zorg voor een gedegen plan voor opvolging, inclusief tijdslijnen en verantwoordelijkheden. Dit kan helpen om de overgang gestructureerd en beheersbaar te maken.
  3. Het opstellen van een praktijkprofiel en een overnameovereenkomst waarin de voorwaarden, de praktijkwaarde en de overdrachtsdatum worden vastgelegd.
  4. Het overdragen van de patiëntendossiers aan de nieuwe praktijkhouder, met respect voor de privacy en de toestemming van de patiënten.
  5. Juridische en contractuele zaken: Het aanpassen of beëindigen en uiteindelijk overdragen van de contracten, verzekeringen, lidmaatschappen en abonnementen die de praktijk is aangegaan.
  6. Het regelen van de pensioen- en belastingzaken voor jezelf als stoppende praktijkhouder en/ of huisarts.
  7. Team- en Personeelsmanagement. Licht op een gegeven moment, maar wel op tijd, het team in over je aanstaande vertrek. Zo kunnen aan het idee wennen.
  8. Communicatie met je Patiënten: Informeer de patiënten tijdig en duidelijk over de veranderingen in de praktijk en wie de nieuwe huisarts zal zijn. Dit kan eventuele zorgen wegnemen en de overgang soepeler maken.
  9. Kennisoverdracht. Faciliteer een gestructureerde overdracht van kennis en ervaring van de vertrekkende huisarts naar de opvolger. Dit kan onder meer klinische protocollen, behandelingsbenaderingen en praktijkbeheerstrategieën omvatten.

Wat daarin is te onderkennen zijn de harde en zachte kanten van het stoppen en overdragen.De harde kanten zijn de juridisch en financiële aspecten. Waarbij de zachte kanten gerelateerd zijn aan onder andere de emotionele kant van het stoppen.
Begin op tijd. In het algemeen is het goed om op tijd voor jezelf het besluit te nemen om te gaan stoppen. Neem voor deze periode minimaal een jaar, liefst meer.

Wil je meer weten, laat dan je mailadres achter dan stuur ik je een uitgebreid verhaal over het stoppen als praktijkhouder en wat daar allemaal bij komt kijken. Wellicht wil je vrijblijvend kennismaken.

Het stoppen en overdragen blijft een persoonlijk proces wat maatwerk is.