Dave Willemse

De beste aanpak voor Griepvaccinaties in Corona tijd
Posted by:Dave Willemse, december - 28 - 2020

De griepvaccinaties in het Corona jaar zijn achter de rug. Een aantal huisartsenpraktijken of medische centra hebben een grotere ruimte moeten huren. Dit om de 1,5m afstand te kunnen bewaren en de veiligheid van patiënten en medewerkers te kunnen waarborgen.

Corona vaccinaties
Zeker belangrijk voor de aankomende corona-vaccinaties waar de huisartsen een rol mogen vervullen. Slim dat we gebruik maken van een beproefd distributienetwerk van vaccinaties die elk jaar zijn waarde heeft bewezen.

Stel een team samen
Begin met het samenstellen van een team waarin de rollen zijn verdeeld. Belangrijke rollen zijn bijv. iemand verantwoordelijk voor de uitnodigingen, een ander voor de logistiek. Deze laatste wordt belangrijker wanneer buiten de praktijk wordt gevaccineerd. Wanneer er met een Gemeente moet worden overlegd voor een grote ruimte? Laat iemand uit het team dat doen.

Voorbeeld vragen
* Zijn alle taken die moeten worden opgepakt voor de vaccinaties belegd bij de teamleden?
* Wie besteld de vaccins, hoeveel zijn er nodig en wanneer worden ze besteld?
* Heb je een temperatuurlogger, heb je de werking getest?

Een tip
Laat het team het doen en ga niet bemoeien met de interne rollen maar ondersteun en faciliteer als artsenteam.

Wil je meer vragen, tips, verwijzingen en een checklijst?

Laat je gegevens achter in ons contactformulier.
Je kunt ook mailen naar d.willemse@kairos-consulting.nl

  • Share :
Waarde praktijkmanager bij praktijkverhuizing of projecten
Posted by:Dave Willemse, oktober - 08 - 2020

Een van de praktijken is aan het verhuizen naar een medisch centrum. Daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. Een verhuizing op zich staat in het algemeen hoog op het stressniveau van mensen. Deze conclusie stamt uit een onderzoek uit alweer 1967 van Holmes en Rahe[1], waar een verhuizing op een schaal als 20 wordt aangemerkt. Wanneer in korte periode 150 wordt gehaald is de kans op ziekte door stress significant hoger.

Daarnaast is een verhuizing van een praktijk niet een activiteit die een praktijkhouder vaak in zijn leven uitvoert. De zaken die moeten geregeld zijn niet de reguliere zaken die frequent moeten worden gecontroleerd en waar een arts vaker mee heeft moeten dealen.

Een voorbeeld in deze zin is de verhuizing van de computers, printers en telefoons met -centrale. Deze moet op een nieuwe IT-infrastructuur worden geactiveerd. Vanwege de hoge eisen aan veiligheid van gegevens van de patiënten. Is dat een dingetje. Een dingetje die artsen nauwelijks weet van hebben. En zeker niet bij het installeren. Daarvoor worden experts ingehuurd.

Een voorbeeld in deze zin is de verhuizing van de computers, printers en telefoons met -centrale. Deze moeten op een nieuwe IT-infrastructuur worden aangesloten. Vanwege de hoge eisen aan veiligheid van gegevens van de patiënten, is dat een dingetje. Een dingetje waarvan artsen nauwelijks weet hebben. En zeker niet bij het installeren. Daarvoor worden experts ingehuurd. Alleen zijn er vaak meerdere IT-leveranciers die deze onderdelen leveren aan huisartsenpraktijken.

Wat kan een praktijkmanager doen?

Wanneer praktijkhouder aangeeft dat de verhuizing is ingepland, zoek contact met de leveranciers. Te denken valt aan die van het HIS, de telefooncentrale, intern netwerk, open wifi.

Vraag naar de voorwaarden voordat zij hun installatie kunnen doen. Dit om bij aannemer, projectontwikkelaar de leverancier van de nieuwe IT-infrastructuur te achterhalen en te kijken of hij aan de voorwaarden kan voldoen. En tevens welke afspraken zijn gemaakt. Koppel evt. de leveranciers indien nodig aan elkaar om de expertise uit te kunnen wisselen. Houdt daarop wel de regie.

Tips

– Plan naar einddatum, wanneer is de verhuizing;

– Hoelang hebben leveranciers op nieuwe werkplek nodig voor installatie;

– Welke leverancier is afhankelijk van een andere;

– Maak een activiteiten diagram en kijk naar kritieke pad;

– Maak lijst van benodigde leveranciers;

– En van installateurs, leveranciers vanuit nieuwbouw, nieuwe locatie;

– Koppel indien nodig leveranciers aan elkaar;

– Houdt altijd regie en voortgang bij;

– En hou rekening dat er altijd iets mis kan gaan;

– Verder blijf rustig en zakelijk waar je gericht blijft op de afspraken.


[1] Holmes TH, Rahe RH (1967). “The Social Readjustment Rating Scale”. J Psychosom Res11 (2): 213–8

https://www.werkenveiligheid.nl/sociale-veiligheid/algemeen-sociale-veiligheid/test-kwetsbaar-door-levensgebeurtenissen

  • Share :
Ondersteuning Praktijkmanagement Huisartsenpraktijk, is het nodig?
Posted by:Dave Willemse, december - 06 - 2019

'Ik wil me graag met mijn vak van huisarts bezighouden'

 

Waarom ondersteuning van praktijkmanagement?

De meeste huisartsen hebben het druk met hun patiënten. De praktijkhoudende huisartsen zijn ook nog eigenaar van hun praktijk. Daarmee zijn ze naast huisarts ook nog ondernemer, werkgever, manager, inkoper, boekhouder, onderhandelaar. Allemaal rollen waar ze niet om hebben gevraagd.

Nu meer en meer de zorg vanuit 2e lijn naar de 1e lijn wordt verplaatst zal de werkdruk niet minder worden. Daarom is het uitbesteden van (een deel) van het management van de praktijk zeker te overwegen.

Puntsgewijs:
~ ‘Ik wil me met mijn vak bezighouden’

~ Administratieve last is en blijft hoog

~ Het mee-organiseren van de praktijk

~ Ondersteuning NHG Accreditatie of andere kwaliteitstrajecten.

~ Ik wil innoveren’, zoals 1,5 lijnszorg

 

Welke aandachtsgebieden heeft praktijkmanagement?

1.Organisatie

2.Kwaliteit

3.Personeel

4.Financieel

 

Organisatie verder uitgewerkt

~ Invulling externe samenwerking

~ Contractbeheer

~ ICT, bijv. ontwikkeling van de website, het online visitekaartje van de praktijk. De website moet actueel en vindbaar blijven.

~ Roosterplanning, hoe meer mensen (parttime) werkzaam zijn in de praktijk hoe meer afstemming er met elkaar moet plaatsvinden. Zeker ook om te weten wanneer wie aanwezig is.

~ Onderhoud Contacten

~ Beleidsplan, ontwikkeling van het beleid, de richting waar de praktijk uitgaat is belangrijk voor iedereen in de praktijk. Een helder beleid geeft focus aan de richting.

 

Kwaliteit in detail

~ Projecten, bijv. NHG accreditatie

~ M&I aanvragen

~ Informatieverstrekking: bijv. patiënten, klachtenregeling, relaties.

 

Personeel verder uitgewerkt

~ Operationeel, bijv. beoordelingsgesprekken

~ In- en Uitstroom, bijv. sollicitaties voor een nieuwe assistente. Past ze wel binnen het team. Wat zijn de belangrijkste competenties die wij van zo iemand vragen?

 

Financieel

~ Boekhouding

~ Declaratie, goede declaraties worden zonder vragen uitbetaald.

~ Financiële overzichten, bijv. opstellen jaarverslag. Hoe staan we er financieel voor?

~ Overleg accountant

 

Welke ondersteuning dan?

Elke praktijk is uniek. Als praktijk houdende huisarts heeft u de keuze een aantal onderwerpen uit te besteden. Waar denkt u aan? Vul de enquête hier in.

 

Hoe kijken Zorgverzekeringen tegen Praktijkmanagement aan?

De meeste ZV’n vinden praktijkmanagement essentieel voor kwaliteit en professionalisering van praktijken. Hieronder de ZV’n die de kosten vergoeden:

~ CZ, download hier de voorwaarden

~ Menzis, download hier de bijlage

~ Zilveren Kruis, De Friesland, ENO, VGZ

 

Wat kan Kairos Consulting voor u betekenen?

KC ondersteunt huisartsen en huisartsenpraktijken. We volgen actief de ontwikkelingen in de eerste lijnszorg.

We kunnen het praktijkmanagement voor u (deels) uit handen nemen. En onderdeel worden van uw team.

Wilt u meer weten neem dan contact op

Stuur een email naar
Dave Willemse

d.willemse@kairos-consulting.nl

  • Share :
Nieuwe klachtenregeling
Posted by:Dave Willemse, juli - 04 - 2017

Huisartsen waren al per 1 juli 2016 verplicht te beschikken over een intern klachtenbeleid. Hiervoor kan de VIM regeling dienen. VIM staat voor Veiligheid Incident Melding. Door regelmatig “te Vimmen” zorgt de praktijk dat potentiële klachten al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Wanneer daarnaast snel, adequaat en open wordt gecommuniceerd naar de patient, in geval er sprake is van een patient in de VIM melding,  kan de praktijk de meeste klachten voorkomen.

Sinds 1 januari 2017 is de klachtenregeling voor eerstelijnszorg veranderd. Hier worden in het kort de veranderingen behandeld en wat het voor een huisartsenpraktijk betekent.

Wat verandert er?

SKGE

De klachtencommissies zijn vervangen door één landelijke geschilleninstantie, de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Huisartsen zijn verplicht zich bij deze aan te sluiten.
De SKGE is op dit moment erkend als de enige landelijke geschilleninstantie voor de huisartsenzorg. De kosten voor lidmaatschap van de SKGE variëren tussen de 120 – 155€ per jaar. Om precies te bepalen welke bijdrage van u wordt gevraagd raadpleeg hier de website van SKGE.

Klachtenfunctionaris

Een huisarts moet toegang hebben tot een klachtenfunctionaris. Deze functionarissen hebben zich verenigd in de VKIG. VKIG staat voor Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg. Huisartsenpraktijken dienen per 1 januari 2017 te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze fungeert als intermediair wanneer de huisarts er met patiënt niet uitkomt.

Procedure en formulieren

Dat betekent een aanpassing van de huidige klachtenprocedure en de bijbehorende formulieren.

Nieuw is de modelverklaring. Niet verplicht wel aanbevolen.

Eventueel de wachtkamerfolder met info nieuwe klachtenregeling en aangepaste tekst op de website.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Informeer uw aansprakelijkheidsverzekering over de wijziging bij mogelijke claims.

 

ZZP’rs (Waarnemers of POH’rs)

Waarnemers (ZZP)& Zelfstandige Praktijkondersteuners dienen zelf ook te zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Leg vast in het contract met de waarnemer of de waarnemer / POH onder de klachtenregeling praktijk valt of hiervan wordt uitgesloten.

 

Overzichten belangenorganisaties

LHV: nieuwe klachtenwet-wkkgz

NHG: thema klachtenopvang

KNMG: nieuwe-wet-klachten-en-geschillen-in-de-zorg

SKGE: Veel gestelde vragen nieuwe klachtenwet

SKGE: Tarieven huisartsen Geschilleninstantie met/zonder klachtenfunctionaris

Vragen of opmerkingen:

Stuur een email naar
Dave Willemse

d.willemse@kairos-consulting.nl

  • Share :