Tag Archives: Praktijkmanagement

Waarde praktijkmanager bij praktijkverhuizing of projecten
Posted by:Dave Willemse, oktober - 08 - 2020

Een van de praktijken is aan het verhuizen naar een medisch centrum. Daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. Een verhuizing op zich staat in het algemeen hoog op het stressniveau van mensen. Deze conclusie stamt uit een onderzoek uit alweer 1967 van Holmes en Rahe[1], waar een verhuizing op een schaal als 20 wordt aangemerkt. Wanneer in korte periode 150 wordt gehaald is de kans op ziekte door stress significant hoger.

Daarnaast is een verhuizing van een praktijk niet een activiteit die een praktijkhouder vaak in zijn leven uitvoert. De zaken die moeten geregeld zijn niet de reguliere zaken die frequent moeten worden gecontroleerd en waar een arts vaker mee heeft moeten dealen.

Een voorbeeld in deze zin is de verhuizing van de computers, printers en telefoons met -centrale. Deze moet op een nieuwe IT-infrastructuur worden geactiveerd. Vanwege de hoge eisen aan veiligheid van gegevens van de patiënten. Is dat een dingetje. Een dingetje die artsen nauwelijks weet van hebben. En zeker niet bij het installeren. Daarvoor worden experts ingehuurd.

Een voorbeeld in deze zin is de verhuizing van de computers, printers en telefoons met -centrale. Deze moeten op een nieuwe IT-infrastructuur worden aangesloten. Vanwege de hoge eisen aan veiligheid van gegevens van de patiënten, is dat een dingetje. Een dingetje waarvan artsen nauwelijks weet hebben. En zeker niet bij het installeren. Daarvoor worden experts ingehuurd. Alleen zijn er vaak meerdere IT-leveranciers die deze onderdelen leveren aan huisartsenpraktijken.

Wat kan een praktijkmanager doen?

Wanneer praktijkhouder aangeeft dat de verhuizing is ingepland, zoek contact met de leveranciers. Te denken valt aan die van het HIS, de telefooncentrale, intern netwerk, open wifi.

Vraag naar de voorwaarden voordat zij hun installatie kunnen doen. Dit om bij aannemer, projectontwikkelaar de leverancier van de nieuwe IT-infrastructuur te achterhalen en te kijken of hij aan de voorwaarden kan voldoen. En tevens welke afspraken zijn gemaakt. Koppel evt. de leveranciers indien nodig aan elkaar om de expertise uit te kunnen wisselen. Houdt daarop wel de regie.

Tips

– Plan naar einddatum, wanneer is de verhuizing;

– Hoelang hebben leveranciers op nieuwe werkplek nodig voor installatie;

– Welke leverancier is afhankelijk van een andere;

– Maak een activiteiten diagram en kijk naar kritieke pad;

– Maak lijst van benodigde leveranciers;

– En van installateurs, leveranciers vanuit nieuwbouw, nieuwe locatie;

– Koppel indien nodig leveranciers aan elkaar;

– Houdt altijd regie en voortgang bij;

– En hou rekening dat er altijd iets mis kan gaan;

– Verder blijf rustig en zakelijk waar je gericht blijft op de afspraken.


[1] Holmes TH, Rahe RH (1967). “The Social Readjustment Rating Scale”. J Psychosom Res11 (2): 213–8

https://www.werkenveiligheid.nl/sociale-veiligheid/algemeen-sociale-veiligheid/test-kwetsbaar-door-levensgebeurtenissen

  • Share :
Ondersteuning Praktijkmanagement Huisartsenpraktijk, is het nodig?
Posted by:Dave Willemse, december - 06 - 2019

'Ik wil me graag met mijn vak van huisarts bezighouden'

 

Waarom ondersteuning van praktijkmanagement?

De meeste huisartsen hebben het druk met hun patiënten. De praktijkhoudende huisartsen zijn ook nog eigenaar van hun praktijk. Daarmee zijn ze naast huisarts ook nog ondernemer, werkgever, manager, inkoper, boekhouder, onderhandelaar. Allemaal rollen waar ze niet om hebben gevraagd.

Nu meer en meer de zorg vanuit 2e lijn naar de 1e lijn wordt verplaatst zal de werkdruk niet minder worden. Daarom is het uitbesteden van (een deel) van het management van de praktijk zeker te overwegen.

Puntsgewijs:
~ ‘Ik wil me met mijn vak bezighouden’

~ Administratieve last is en blijft hoog

~ Het mee-organiseren van de praktijk

~ Ondersteuning NHG Accreditatie of andere kwaliteitstrajecten.

~ Ik wil innoveren’, zoals 1,5 lijnszorg

 

Welke aandachtsgebieden heeft praktijkmanagement?

1.Organisatie

2.Kwaliteit

3.Personeel

4.Financieel

 

Organisatie verder uitgewerkt

~ Invulling externe samenwerking

~ Contractbeheer

~ ICT, bijv. ontwikkeling van de website, het online visitekaartje van de praktijk. De website moet actueel en vindbaar blijven.

~ Roosterplanning, hoe meer mensen (parttime) werkzaam zijn in de praktijk hoe meer afstemming er met elkaar moet plaatsvinden. Zeker ook om te weten wanneer wie aanwezig is.

~ Onderhoud Contacten

~ Beleidsplan, ontwikkeling van het beleid, de richting waar de praktijk uitgaat is belangrijk voor iedereen in de praktijk. Een helder beleid geeft focus aan de richting.

 

Kwaliteit in detail

~ Projecten, bijv. NHG accreditatie

~ M&I aanvragen

~ Informatieverstrekking: bijv. patiënten, klachtenregeling, relaties.

 

Personeel verder uitgewerkt

~ Operationeel, bijv. beoordelingsgesprekken

~ In- en Uitstroom, bijv. sollicitaties voor een nieuwe assistente. Past ze wel binnen het team. Wat zijn de belangrijkste competenties die wij van zo iemand vragen?

 

Financieel

~ Boekhouding

~ Declaratie, goede declaraties worden zonder vragen uitbetaald.

~ Financiële overzichten, bijv. opstellen jaarverslag. Hoe staan we er financieel voor?

~ Overleg accountant

 

Welke ondersteuning dan?

Elke praktijk is uniek. Als praktijk houdende huisarts heeft u de keuze een aantal onderwerpen uit te besteden. Waar denkt u aan? Vul de enquête hier in.

 

Hoe kijken Zorgverzekeringen tegen Praktijkmanagement aan?

De meeste ZV’n vinden praktijkmanagement essentieel voor kwaliteit en professionalisering van praktijken. Hieronder de ZV’n die de kosten vergoeden:

~ CZ, download hier de voorwaarden

~ Menzis, download hier de bijlage

~ Zilveren Kruis, De Friesland, ENO, VGZ

 

Wat kan Kairos Consulting voor u betekenen?

KC ondersteunt huisartsen en huisartsenpraktijken. We volgen actief de ontwikkelingen in de eerste lijnszorg.

We kunnen het praktijkmanagement voor u (deels) uit handen nemen. En onderdeel worden van uw team.

Wilt u meer weten neem dan contact op

Stuur een email naar
Dave Willemse

d.willemse@kairos-consulting.nl

  • Share :