Waarde praktijkmanager bij praktijkverhuizing of projecten

Waarde praktijkmanager bij praktijkverhuizing of projecten

Een van de praktijken is aan het verhuizen naar een medisch centrum. Daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. Een verhuizing op zich staat in het algemeen hoog op het stressniveau van mensen. Deze conclusie stamt uit een onderzoek uit alweer 1967 van Holmes en Rahe[1], waar een verhuizing op een schaal als 20 wordt aangemerkt. Wanneer in korte periode 150 wordt gehaald is de kans op ziekte door stress significant hoger.

Daarnaast is een verhuizing van een praktijk niet een activiteit die een praktijkhouder vaak in zijn leven uitvoert. De zaken die moeten geregeld zijn niet de reguliere zaken die frequent moeten worden gecontroleerd en waar een arts vaker mee heeft moeten dealen.

Een voorbeeld in deze zin is de verhuizing van de computers, printers en telefoons met -centrale. Deze moet op een nieuwe IT-infrastructuur worden geactiveerd. Vanwege de hoge eisen aan veiligheid van gegevens van de patiënten. Is dat een dingetje. Een dingetje die artsen nauwelijks weet van hebben. En zeker niet bij het installeren. Daarvoor worden experts ingehuurd.

Een voorbeeld in deze zin is de verhuizing van de computers, printers en telefoons met -centrale. Deze moeten op een nieuwe IT-infrastructuur worden aangesloten. Vanwege de hoge eisen aan veiligheid van gegevens van de patiënten, is dat een dingetje. Een dingetje waarvan artsen nauwelijks weet hebben. En zeker niet bij het installeren. Daarvoor worden experts ingehuurd. Alleen zijn er vaak meerdere IT-leveranciers die deze onderdelen leveren aan huisartsenpraktijken.

Wat kan een praktijkmanager doen?

Wanneer praktijkhouder aangeeft dat de verhuizing is ingepland, zoek contact met de leveranciers. Te denken valt aan die van het HIS, de telefooncentrale, intern netwerk, open wifi.

Vraag naar de voorwaarden voordat zij hun installatie kunnen doen. Dit om bij aannemer, projectontwikkelaar de leverancier van de nieuwe IT-infrastructuur te achterhalen en te kijken of hij aan de voorwaarden kan voldoen. En tevens welke afspraken zijn gemaakt. Koppel evt. de leveranciers indien nodig aan elkaar om de expertise uit te kunnen wisselen. Houdt daarop wel de regie.

Tips

– Plan naar einddatum, wanneer is de verhuizing;

– Hoelang hebben leveranciers op nieuwe werkplek nodig voor installatie;

– Welke leverancier is afhankelijk van een andere;

– Maak een activiteiten diagram en kijk naar kritieke pad;

– Maak lijst van benodigde leveranciers;

– En van installateurs, leveranciers vanuit nieuwbouw, nieuwe locatie;

– Koppel indien nodig leveranciers aan elkaar;

– Houdt altijd regie en voortgang bij;

– En hou rekening dat er altijd iets mis kan gaan;

– Verder blijf rustig en zakelijk waar je gericht blijft op de afspraken.


[1] Holmes TH, Rahe RH (1967). “The Social Readjustment Rating Scale”. J Psychosom Res11 (2): 213–8

https://www.werkenveiligheid.nl/sociale-veiligheid/algemeen-sociale-veiligheid/test-kwetsbaar-door-levensgebeurtenissen