Nieuwe klachtenregeling

Nieuwe klachtenregeling

Huisartsen waren al per 1 juli 2016 verplicht te beschikken over een intern klachtenbeleid. Hiervoor kan de VIM regeling dienen. VIM staat voor Veiligheid Incident Melding. Door regelmatig “te Vimmen” zorgt de praktijk dat potentiële klachten al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Wanneer daarnaast snel, adequaat en open wordt gecommuniceerd naar de patient, in geval er sprake is van een patient in de VIM melding,  kan de praktijk de meeste klachten voorkomen.

Sinds 1 januari 2017 is de klachtenregeling voor eerstelijnszorg veranderd. Hier worden in het kort de veranderingen behandeld en wat het voor een huisartsenpraktijk betekent.

Wat verandert er?

SKGE

De klachtencommissies zijn vervangen door één landelijke geschilleninstantie, de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Huisartsen zijn verplicht zich bij deze aan te sluiten.
De SKGE is op dit moment erkend als de enige landelijke geschilleninstantie voor de huisartsenzorg. De kosten voor lidmaatschap van de SKGE variëren tussen de 120 – 155€ per jaar. Om precies te bepalen welke bijdrage van u wordt gevraagd raadpleeg hier de website van SKGE.

Klachtenfunctionaris

Een huisarts moet toegang hebben tot een klachtenfunctionaris. Deze functionarissen hebben zich verenigd in de VKIG. VKIG staat voor Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg. Huisartsenpraktijken dienen per 1 januari 2017 te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze fungeert als intermediair wanneer de huisarts er met patiënt niet uitkomt.

Procedure en formulieren

Dat betekent een aanpassing van de huidige klachtenprocedure en de bijbehorende formulieren.

Nieuw is de modelverklaring. Niet verplicht wel aanbevolen.

Eventueel de wachtkamerfolder met info nieuwe klachtenregeling en aangepaste tekst op de website.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Informeer uw aansprakelijkheidsverzekering over de wijziging bij mogelijke claims.

 

ZZP’rs (Waarnemers of POH’rs)

Waarnemers (ZZP)& Zelfstandige Praktijkondersteuners dienen zelf ook te zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Leg vast in het contract met de waarnemer of de waarnemer / POH onder de klachtenregeling praktijk valt of hiervan wordt uitgesloten.

 

Overzichten belangenorganisaties

LHV: nieuwe klachtenwet-wkkgz

NHG: thema klachtenopvang

KNMG: nieuwe-wet-klachten-en-geschillen-in-de-zorg

SKGE: Veel gestelde vragen nieuwe klachtenwet

SKGE: Tarieven huisartsen Geschilleninstantie met/zonder klachtenfunctionaris

Vragen of opmerkingen:

Stuur een email naar
Dave Willemse

d.willemse@kairos-consulting.nl