Category Archives: Huisarts

Ondersteuning Praktijkmanagement Huisartsenpraktijk, is het nodig?
Posted by:Dave Willemse, december - 06 - 2017

'Ik wil me graag met mijn vak van huisarts bezighouden'

 

Waarom ondersteuning van praktijkmanagement?

De meeste huisartsen hebben het druk met hun patiënten. De praktijkhoudende huisartsen zijn ook nog eigenaar van hun praktijk. Daarmee zijn ze naast huisarts ook nog ondernemer, werkgever, manager, inkoper, boekhouder, onderhandelaar. Allemaal rollen waar ze niet om hebben gevraagd.

Nu meer en meer de zorg vanuit 2e lijn naar de 1e lijn wordt verplaatst zal de werkdruk niet minder worden. Daarom is het uitbesteden van (een deel) van het management van de praktijk zeker te overwegen.

Puntsgewijs:
~ ‘Ik wil me met mijn vak bezighouden’

~ Administratieve last is en blijft hoog

~ Het mee-organiseren van de praktijk

~ Ondersteuning NHG Accreditatie of andere kwaliteitstrajecten.

~ Ik wil innoveren’, zoals 1,5 lijnszorg

 

Welke aandachtsgebieden heeft praktijkmanagement?

1.Organisatie

2.Kwaliteit

3.Personeel

4.Financieel

 

Organisatie verder uitgewerkt

~ Invulling externe samenwerking

~ Contractbeheer

~ ICT, bijv. ontwikkeling van de website, het online visitekaartje van de praktijk. De website moet actueel en vindbaar blijven.

~ Roosterplanning, hoe meer mensen (parttime) werkzaam zijn in de praktijk hoe meer afstemming er met elkaar moet plaatsvinden. Zeker ook om te weten wanneer wie aanwezig is.

~ Onderhoud Contacten

~ Beleidsplan, ontwikkeling van het beleid, de richting waar de praktijk uitgaat is belangrijk voor iedereen in de praktijk. Een helder beleid geeft focus aan de richting.

 

Kwaliteit in detail

~ Projecten, bijv. NHG accreditatie

~ M&I aanvragen

~ Informatieverstrekking: bijv. patiënten, klachtenregeling, relaties.

 

Personeel verder uitgewerkt

~ Operationeel, bijv. beoordelingsgesprekken

~ In- en Uitstroom, bijv. sollicitaties voor een nieuwe assistente. Past ze wel binnen het team. Wat zijn de belangrijkste competenties die wij van zo iemand vragen?

 

Financieel

~ Boekhouding

~ Declaratie, goede declaraties worden zonder vragen uitbetaald.

~ Financiële overzichten, bijv. opstellen jaarverslag. Hoe staan we er financieel voor?

~ Overleg accountant

 

Welke ondersteuning dan?

Elke praktijk is uniek. Als praktijk houdende huisarts heeft u de keuze een aantal onderwerpen uit te besteden. Waar denkt u aan? Vul de enquête hier in.

 

Hoe kijken Zorgverzekeringen tegen Praktijkmanagement aan?

De meeste ZV’n vinden praktijkmanagement essentieel voor kwaliteit en professionalisering van praktijken. Hieronder de ZV’n die de kosten vergoeden:

~ CZ, download hier de voorwaarden

~ Menzis, download hier de bijlage

~ Zilveren Kruis, De Friesland, ENO, VGZ

 

Wat kan Kairos Consulting voor u betekenen?

KC ondersteunt huisartsen en huisartsenpraktijken. We volgen actief de ontwikkelingen in de eerste lijnszorg.

We kunnen het praktijkmanagement voor u (deels) uit handen nemen. En onderdeel worden van uw team.

Wilt u meer weten neem dan contact op

Stuur een email naar
Dave Willemse

d.willemse@kairos-consulting.nl

  • Share :
Nieuwe klachtenregeling
Posted by:Dave Willemse, juli - 04 - 2017

Huisartsen waren al per 1 juli 2016 verplicht te beschikken over een intern klachtenbeleid. Hiervoor kan de VIM regeling dienen. VIM staat voor Veiligheid Incident Melding. Door regelmatig “te Vimmen” zorgt de praktijk dat potentiële klachten al in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Wanneer daarnaast snel, adequaat en open wordt gecommuniceerd naar de patient, in geval er sprake is van een patient in de VIM melding,  kan de praktijk de meeste klachten voorkomen.

Sinds 1 januari 2017 is de klachtenregeling voor eerstelijnszorg veranderd. Hier worden in het kort de veranderingen behandeld en wat het voor een huisartsenpraktijk betekent.

Wat verandert er?

SKGE

De klachtencommissies zijn vervangen door één landelijke geschilleninstantie, de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Huisartsen zijn verplicht zich bij deze aan te sluiten.
De SKGE is op dit moment erkend als de enige landelijke geschilleninstantie voor de huisartsenzorg. De kosten voor lidmaatschap van de SKGE variëren tussen de 120 – 155€ per jaar. Om precies te bepalen welke bijdrage van u wordt gevraagd raadpleeg hier de website van SKGE.

Klachtenfunctionaris

Een huisarts moet toegang hebben tot een klachtenfunctionaris. Deze functionarissen hebben zich verenigd in de VKIG. VKIG staat voor Vereniging van Klachtenfunctionarissen In de Gezondheidszorg. Huisartsenpraktijken dienen per 1 januari 2017 te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze fungeert als intermediair wanneer de huisarts er met patiënt niet uitkomt.

Procedure en formulieren

Dat betekent een aanpassing van de huidige klachtenprocedure en de bijbehorende formulieren.

Nieuw is de modelverklaring. Niet verplicht wel aanbevolen.

Eventueel de wachtkamerfolder met info nieuwe klachtenregeling en aangepaste tekst op de website.

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Informeer uw aansprakelijkheidsverzekering over de wijziging bij mogelijke claims.

 

ZZP’rs (Waarnemers of POH’rs)

Waarnemers (ZZP)& Zelfstandige Praktijkondersteuners dienen zelf ook te zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Leg vast in het contract met de waarnemer of de waarnemer / POH onder de klachtenregeling praktijk valt of hiervan wordt uitgesloten.

 

Overzichten belangenorganisaties

LHV: nieuwe klachtenwet-wkkgz

NHG: thema klachtenopvang

KNMG: nieuwe-wet-klachten-en-geschillen-in-de-zorg

SKGE: Veel gestelde vragen nieuwe klachtenwet

SKGE: Tarieven huisartsen Geschilleninstantie met/zonder klachtenfunctionaris

Vragen of opmerkingen:

Stuur een email naar
Dave Willemse

d.willemse@kairos-consulting.nl

  • Share :